Vi arbetar för ett tryggare båtägande

Sweboat är båtbranschens intresseorganisation. Verksamhetens målsättning är att skapa gynnsamma förhållanden för branschen, vara branschens språkrör och remissinstans, skapa förståelse för branschens och båtlivets vikt och roll i samhället och inte minst att medverka till en positiv inställning till båtlivet. Winbergs Båtvarv är medlemmar sedan…

Sweboat arbetar för ett tryggare båtägande

VI VÄRNAR OCH FRÄMJAR BÅTLIVET Sweboat är båtbranschens intresseorganisation. Verksamhetens målsättning är att skapa gynnsamma förhållanden för branschen, vara branschens språkrör och remissinstans, skapa förståelse för branschens och båtlivets vikt och roll i samhället och inte minst att medverka till en positiv inställning till båtlivet.